Mūsu pieeja ir balstīta uz izcilu pakalpojumu nodrošināšanu itin visā, ko darām, nodrošinot, ka mūsu komandām ir pārliecinoši līderi un vide, lai nepārtraukti garantētu uzticamus pakalpojumus mūsu klientiem.

Šīs vērtības tiek nodrošinātas, realizējot mūsu vīziju būt atpazīstamam kā dinamiskam un novatoriskam uzņēmumam.

TCW Translated LV

Carey rūpnīca un autoparks

Carey Group pieder vairāk nekā 2000 specializēto rūpnīcu un iekārtu un vairāk nekā 500 kravas automašīnu un furgonu autoparks, kam ir ļoti svarīga loma visiem Carey Group uzņēmumiem.

Visas rūpnīcas regulāri pārbauda un uztur, lai garantētu drošu un efektīvu darba vidi, un tām ir piešķirti augstākā līmeņa sertifikāti, tostarp FORS un CLOCS.

Veselība un darba drošība

Mēs atzīstam, ka mūsu galvenais pienākums ir aizsargāt savu darbinieku veselību, garantētu viņu drošību un labklājību.

To panāk, apmācot personālu pēc visaugstākajiem standartiem, uzturot drošu un augstas kvalitātes darba vidi, vienmēr nodrošinot atbilstošu uzraudzību un efektīvu saziņu visos līmeņos.

Mūsu uzņēmuma iniciatīva Safe Home Every Home (SHED) ir iestrādāta mūsu kultūrā un pilnībā atbalsta ISO akreditēto integrētās vadības sistēmu, kas ietver ISO 9001, 14001 un 18001.

Ilgtspējīgums

RDF ražošana nodrošina ilgtspējīgu alternatīvu atkritumu poligoniem, reģenerējot atkritumu atlikumus par vērtīgu siltuma un jaudas avotu.

Mūsu eksportētais RDF uz Eiropas enerģijas reģenerācijas rūpnīcām ir ogleklis ar neitrālu emisijas līmeni, jo ļoti efektīvais koģenerācijas līmenis ievērojami pārsniedz ietekmi, ko rada RDF transportēšana uz Eiropu.
Mūsu enerģijas reģenerācijas partneri ražo elektrību, izmanto siltumu centrālām apkures sistēmām vai nozares iekārtām un pārstrādā tādas cietās atliekas kā pelnus ceļu remontēšanai.

Kvalitāte un uzņēmuma attīstība

Uzņēmums Seneca ir apņēmies laikus un vienmēr piegādāt saviem enerģijas reģenerācijas partneriem augstas kvalitātes kurināmo.

Mēs esam apņēmušies turpināt pilnveidot savus kurināmā ražošanas procesus, piegādes ķēdes un loģistikas sistēmas, lai garantētu, ka mēs pilnībā ievērojam tirgus prasības un sniedzam patiesu pievienoto vērtību saviem partneriem.

Uz to ir attiecināmi nesen veiktie ievērojamie ieguldījumi novatoriskās loģistikas tehnoloģijās un RDF ražošanas aprīkojumā, kas ir ļāvis Seneca kļūt par stabilu tirgus līderi.