Mums ir plaša pieredze atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniegšanā dažādiem klientiem un sektoriem. Mūsu 12 000 m2 lielā materiālu reģenerācijas rūpnīca (Materials Recovery Facility — MRF), kas atrodas Vemblijā Londonā, darbojas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Tajā ir četras kurināmā ražošanas līnijas, kas efektīvi pārstrādā gan neapstrādāto, gan iepriekšēji apstrādāto atkritumu plūsmas.

Nodrošinot 100% novirzīšanu no atkritumu poligoniem, mēs pilnībā koncentrējamies uz uzticamu un drošu pakalpojuma sniegšanu. Mūsu ražotne ir atbildīgs atkritumu apsaimniekošanas operators un pilnībā atbilst likumiskajām saistībām un vides aizsardzības standartiem.

Mēs esam attīstījuši un pilnveidojuši savus procesus, lai mūsu klientiem būtu pieejama efektīva ražotne, kas saņem un apstrādā to atkritumus. Mūsu vairāku posmu process garantē, ka mēs pārstrādei reģenerējam tādus materiālus kā koku, metālu, plastmasu un kartonu. No tā mēs ražojam nemainīgi augstas kvalitātes no nepārstrādājamiem atkritumiem reģenerētu kurināmo (RDF), nodrošinot ilgtspējīgu alternatīvu poligoniem.

Izmantojot pakalpojumus, ko sniedz Seneca RDF ražotne Vemblijā, mēs patiesi gūstam priekšrocības savam komerciālajam atkritumu savākšanas autoparkam. Mūsu transportlīdzekļi strādā visu diennakti, apkalpojot vairākus cienījamus klientus, tāpēc ir patiesi svarīgi garantēt piekļuvi augstas kvalitātes nodošanas punktam, kas darbojas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Tādējādi mūsu autovadītāji var droši un ātri nodot savas kravas. Seneca piedāvātā 100% novirzīšana no atkritumu poligoniem ļauj arī Simply Waste sniegt atbalstu klientiem, lai viņi sasniegtu izcilus ekoloģiskos raksturlielumus.

Džeimss Keipels, Simply Waste Solutions Ltd izpilddirektors