Mūsu specializētā kurināmā ražotne Vemblijā Londonā palīdz mūsu klientiem realizēt viņu mērķus panākt atkritumu pilnīgu novirzīšanu no poligoniem, jo no atkritumiem iegūtā kurināmajā (RDF) pārstrādājam dažādu veidu atkritumus, piemēram, sadzīves, rūpnieciskos un komerciālos atkritumus.

Iegūto kurināmo mūsu Eiropas partneri izmanto, lai ražotu enerģiju, gūstot tālejošus apkārtējās vides ieguvumus, jo tiek samazināta nepieciešamība pēc fosilā kurināmā dedzināšanas, lai apgādātu ēkas ar siltumu un enerģiju.

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.