Biomasas kurināmais ir neatņemama mūsu alternatīvo kurināmā veidu portfeļa daļa, un tas tiek izmantots, lai iegūtu zemas oglekļa emisijas enerģiju vairākās ražotnēs Apvienotajā Karalistē.

Koka atkritumi, kas reģenerēti mūsu RDF ražošanas līnijās un saņemti no atkritumu savākšanas klientiem, tiek pārvērsti vairākos augstas siltumspējas biomasas kurināmā veidos.