Seneca Resource Recovery nodrošina Londonā un Anglijas dienvidaustrumos strādājošajiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem drošu, uzticamu un ilgtspējīgu savākšanas punktu to atkritumiem.

Mūsu Vemblijas ražotne, kas strādā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, nodrošina efektīvu transportlīdzekļu plūsmu, ļaujot mūsu klientiem palielināt savu atkritumu savākšanas autoparku produktivitāti, vienlaikus uzturot 100% novirzīšanu no atkritumu poligoniem.

Mēs pārstrādājam sadzīves, būvniecības, komerciālos/rūpnieciskos un atkritumu atlikumus kurināmajā, garantējot ilgtspējīgu alternatīvu atkritumu poligoniem un atbalstot savus klientus apkārtējās vides nosacījumu ievērošanā.