Lūks ir Seneca darba drošības un vides atbilstības vadītājs, kas darbu uzņēmumā sāka 2011. gadā. Lūks kā ražošanas menedžeris vadīja tādu ražošanas metožu kā “Lean 5S” ieviešanu un galvenokārt rūpējās par rīku modernizēšanu, standartizāciju un zudumu mazināšanu.

Pēc piecu gadu darba ražošanā Lūks vēlējās pievērsties veselības aizsardzības un darba drošības vides uzlabošanai uzņēmumā Seneca un sāka darbu savā pašreizējā amatā. Cieši sadarbojoties ar ražošanas komandu, Lūks ir mainījis uzņēmuma attieksmi pret veselības aizsardzību un darba drošību, iesaistot Seneca ražošanas struktūrvienības darbiniekus un izstrādājot Carey Way standartu kopumu, kas nosaka kritērijus veidam, kā tiek veiktas visas darbības.

Lūks Keisidijs

Jautājumi un atbildes

Mēs cenšamies radīt jautru un patīkamu, kā arī drošu darba vidi visai komandai. Mēs iedrošinām būt godīgiem, lai ikviens zinātu, ka viņam ir tiesības izteikties. Mēs patiesi rūpējamies par savu personālu. Mēs vēlamies, lai viņi progresētu un sajustu, ka viņu ieguldījumu novērtē.

Mēs vēlamies atklāt viņu talantus un palīdzam viņiem tos pilnveidot. Mēs ar prieku sniedzam savai komandai iespēju attīstīties un pilnveidoties. Mēs meklējam veidus, kā izaicināt mūsu komandas, nodrošinot piemērotu vidi un piemērotus resursus un rīkus, lai darbinieki apjaustu savu potenciālu. Mēs uzskatām, ka cilvēkiem ar pozitīvu attieksmi ir karjeras iespējas uzņēmumā Seneca.

Mēs iedrošinām runāt un iesaistīties visos līmeņos, kā vadības komanda mēs dalāmies ar citiem savās idejās un pēc tam ieviešam šīs idejas paši savā darbā, piemēram, vadības stilā.

Nepārtraukta attīstība nozīmē to, ka nesen esam ieguldījuši ievērojamus līdzekļus jaunā iepakošanas un ietīšanas līnijā un MRF līnijā, nomainot esošās sistēmas, kas ir kalpojušas pēdējos sešus gadus. Līdz ar to varēsim apstrādāt lielāku atkritumu apjomu, iegūt vairāk atjaunošanai izmantojamo materiālu un palielināt mūsu procesu efektivitāti un uzticamību. Kad klienti redz mūsu ieguldījumus ražotnē, viņi gūst pārliecību, ka mēs varam sniegt uzticamu pakalpojumu, kas atbilst viņu vajadzībām. Seneca rūpējas par produkcijas uzticamību un kvalitāti, arī regulāri apmācot savu darbaspēku un palīdzot tam pilnveidoties. Šī pilnveidošanās kopā ar pārliecinošu vadību un pozitīvu veselības aizsardzības un darba drošības kultūru, kas ir visa mūsu darba priekšplānā, palīdz mums ieinteresētajām pusēm sniegt vislabāko pieredzi.

Zemas siltumspējas RDF parādīšanās Nīderlandē un Vācijā līdzi nesa ierobežotu EfW rūpnīcu kapacitāti, tāpēc mums nācās meklēt iespējas iekļūt arī citos tirgos un radīt jaunus produkcijas veidus. Šobrīd mēs ražojam kvalitatīvu augstas siltumspējas materiālu eksportēšanai uz Poliju, kas vienmēr ir bijis grūti iekarojams tirgus.

2016. gadā es vadīju izaicinošu uzdevumu — ieviest uzņēmumā Seneca integrēto vadības sistēmu, kas sertificēta atbilstoši ISO 9001, 14001 un OHSAS 18001 standartiem. Esmu lepns, ka uzņēmuma akreditācija bija sekmīga, un rezultātā gan uzņēmums, gan ieinteresētās puses ir ievērojami ieguvušas.