Endrū ir Seneca Resource Recovery ražošanas vadītājs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi vadošos ekspluatācijas un ražošanas amatos Apvienotajā Karalistē, Eiropā un Āzijā. Viņš ir radījis unikālu izpratni par atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes procesiem un koncentrējas uz nepārtrauktu Seneca attīstību darba efektivitātes uzlabošanā un arvien labāku pakalpojumu sniegšanā klientiem.

Endrū vispārīgi atbild par Seneca ražotnes ražošanas, transportēšanas un saistītajām administratīvajām funkcijām, turklāt vada Carey Group uzņēmumu iekšējos pārstrādes procesus.

Endrū Hārpers

Jautājumi un atbildes

Mūsu ražotne darba procesu ziņā ievērojami atšķiras no citiem Carey Group ražošanas uzņēmumiem.
Mūsu pārziņā ir konkrēti procesi, kas pēc būtības paredz diezgan biežu darbību atkārtošanos, tāpēc mēs cītīgi strādājam, lai personāls nezaudētu interesi, motivējam to un meklējam darba procesu uzlabošanas veidus. Kā komanda mēs augstu vērtējam savu personālu un tā ieguldījumu. Mūsu saziņas veids ir interaktīvs, mēs regulāri tiekamies ar visiem komandas locekļiem, lai noteiktu uzņēmuma problēmas un meklētu risinājumus, vienlaikus koncentrējoties uz personāla labklājību un garantējot tā drošību neatkarīgi no darba, ko tas veic.

Seneca vienmēr godīgi izturas pret saviem klientiem.
Ne vienmēr viņi vēlas dzirdēt patiesību, bet neatkarīgi no tā, vai sadarbojamies ar klientu vai piegādātāju, ir būtiski informēt par visu notiekošo. Pat vissarežģītākajās situācijās labāk ir pārrunāt problēmas un rast savstarpēji apmierinošu risinājumu.

Uzņēmumā mēs vadāmies pēc vairākiem konkrētiem kritērijiem.
Proti, ko mēs pieņemam, kas mums ir jāsaražo un kāda ir nepieciešamā materiālu kvalitāte. Mūsu mērķis ir apstrādāt četrus ar pusi tūkstošus tonnu materiāla nedēļā, bet uzraudzīt šo apjomu katru dienu saskaņā ar apstiprinātajām piegādēm uz elektrostacijām, jo mēs nevaram pieņemt vairāk, nekā izvedam. Ražotnē esošā materiāla apjoms nosaka apgrozījumu (vienlaikus mums ražotnē jānodrošina drošība un tīrība), tāpēc tā uzraudzība ir ļoti svarīga manu pienākumu daļa.

Konkurence nozarē arvien pieaug, jo iesaistās daudz citu uzņēmumu, kas cenšas darīt to pašu, ko mēs, sākot darbu 2010. gadā. Šīs problēmas risināšanas nolūkā mēs cenšamies uzlabot saražoto gala materiālu kvalitāti, iegūstot no atkritumiem vairāk pārstrādājamo elementu, lai palielinātu to produktu apjomu, kuri tiek iepriekš pasūtīti konkrētiem elektrostaciju veidiem. Pamatā mēs strādājam pie cieta alternatīvā kurināmā ražošanas. Tas ir sauss materiāls, bet to ir grūtāk saražot, tāpēc mēs investējam aptuveni 500 000 britu mārciņu jaunās iekārtās, lai īstenotu šo mērķi.

Līdz ar jauno presēšanas iekārtu ieviešanas vadīšanu mūsu uzņēmumā, kas mums ļāva no gabalota RDF ražošanas pievērsties šķidra, konteineros glabājama RDF ražošanai, es visvairāk lepojos ar krājumu kontroles un iekārtu pārbaudes sistēmas izstrādes iniciatīvu, ko ieviesām pagājušajā gadā. Tagad iekārtu dati tiek reģistrēti tieši datubāzē un tiek uzraudzīti, lai noteiktu atkārtotas problēmas un laiku, kad veicami remontdarbi. Visi patēriņa preču un daļu krājumi tiek uzraudzīti vienā datubāzē un noteiktā brīdīt tiek automātiski pasūtīti krājumu atjaunošanai.